Archeologisch onderzoek bij Arnhemse Heeren

14 januari '21

Afgelopen dinsdag, 12 januari, heeft op de locatie waar straks de 19 statige woningen van de Arnhemse Heeren verrijzen, een Archeologisch onderzoek plaatsgevonden.

Proefsleuvenonderzoek

Op het bouwterrein van de Arnhemse Heeren zijn proefsleuven gegraven. Dit is een archeologische methode waarbij steekproefsgewijs een aantal rechthoekige geulen van de grond worden opengelegd. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in mogelijke archeologische waarden in de ondergrond.

Nog geen start van de bouwwerkzaamheden

Hoewel het er misschien wel enigszins op leek, zijn dit geen werkzaamheden in het kader van de start van de bouw. Het is nu wachten op de uitslag van het onderzoek. Wij verwachten niet dat er belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan. Als we vanuit de Gemeente groen licht krijgen omdat er inderdaad niets is aangetroffen, kan de bouw rond eind maart van start gaan.

Heb je een vraag? Wij staan je graag te woord
Meer over de voortgang? Bekijk de planning